Miidhan Artistoota Oromoo irra Buraayyuutti dhaqqabe biyya Norwayitti balinaan gabaafame

Miidhaa artistoota Oromoo Hawwii fi warra kaanirrattis guyyaa dheengaddaa Burayyuutti foolisin dhaaqabse kana Hawwiin Qananii waan lammii Norway taatef gaazexoonni biyya Norway afur gabaasan. Guyyaa 16.02.2020 bakkumatti marsaaretii ofii irratti gaazexoonni afur (Bergens avisen, Bergens Tidende, Dagbladet, VG) kan baasan yoo ta’u gaafa 17.02.2020 hedduun isaanii maxxansaa gaazexaa ofiitirratti qabatanii bahanii dubbistootaf dhiyeessan. https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=27317&fbclid=IwAR3J_LkDw30QVX5zEezP9i1QvHN-vT50M2xeyCfWOmgS0NnjP5ICYhgnKn0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s