ኣኖሌና ጨለንቆ ጨሊን ከፈጸመው እኩል የካደውም ወንጀለኛ ነው

እጅና ጡት ቆረጣ ግፍ ኣባቶቻቸው የፈጸሙትን ልጆቻቸው መካድ “ኣባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ” የሚሉት ተረት ዓይነት ነው. ታሪኩን ከትምህርት ውስጥ ማስቀረት መካድ ነው

ኦሮሞ ሲተርት የማታፍር ማታ ታገነፋለች ሲያዪዋት ትደባደባልችይላል.
ለመሆኑ ሀውልቶቹን ኣሰራሁ ብሎ የሚፎክረው ኦፕድ ኦ በምን ኣፍ ነው ኣሪኩ ሲካድና ከትምህርት መጽሃፍ ውስጥ ሲሰረዝ ለምህቡ የሚናገረው።

በተሻሻለው ሞጁል መሠረት የታሪክ ትምህርት በሁለተኛው ሴሚስተር መሰጠት ሊጀመር ነው

Source: በተሻሻለው ሞጁል መሠረት የታሪክ ትምህርት በሁለተኛው ሴሚስተር መሰጠት ሊጀመር ነው

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s