Hoggontoota ABO 5 manni sakatta’ame, hidhaman

Guyyaa 29.02.2020 hoggantoota armaa gadii kana humni nagaa mootummaa Tophiyaa mana isaanii sakkata’e: san booda hidhamuun mirkanaaye.

1. Abdii Raggaasaa

2. Mikaa’el Booran

3. Kennasaa Ayyaanaa

4. Yaddii Abdishakur

5. Shigux Galataa

Hoggantoonni olaanan ABO kunniin dorsifamuu kan ibsamaa jiru yoo ta’u boodarra hidhamuun isaanii mirkanaaye.

Sakkata’iinsi kunillee ajaja mana murtiitin ala jedhaa jiraa. Gama mootummaatin hammaa wanni ibsame hinjiru.

Foolisiin yeroo mana isaanii sakkata’ee isaan hidhu daddarbaan akka hoggantoota kanarra gaheef manni Abdii Raggaasaa foddaan rasaasan rukutamuunis ibsame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s