Oromoonni Awash Bishoollatti hidhaman maal jedhu?

Akka OMN gaafa 24.03.2020 gabaasetti Oromoonni 1090 caalan Oromiyaa iddoo gara garaa irraa qabamanii Awash Bishoollatti ji’a tokkoo oliif eega hidhamanii booda warri gadhiifaman akka jedhanitti:

  • Ji’a tokkoo ol himannaa tokko malee hidhaman
  • Kan hidhaman dhaaba PP (Bilxiginnaa) deeggaruu diddan jedhamaniiti
  • Nama 100 caalaa kutaa takkatti walirratti hidhamanii turan
  • Gadi nu baasaa yoo jedhan dararaa cimaatu irra gahaa ture.
  • Nyaatanis adabamaa turan
  • Maalif nu hiitan yoo jennu Oromiyaatu isin barbaade nuun jedhu
  • Kana keessaa namni 69 Sabbataarraa kan hidhaman halkan gara Awash Bishoollaatti dabarfaman
  • Leenjin kennamuuf seenaa sobaa, kan sabni Oromoo akka waan biyya ofii qabachuuf saboota biraa miidhaa ture fakkeessanii nu barsiisaa turan.
  • Seenaa keessatti Goobana Daacee akka gootaa dinqisiifadhaa nuun jedhan.
  • Ammas namni hedduun hidhaa keessatti hafan ta’uu dubbatu.Guutuuodeeffannookanaavidiyooasiigadiikanarraadaawwadhaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s