Amantii fi Oromummaa

Dr. Bantii Ujuluu Teessoo akkaataa amantii addunyaa itti dhufe, akkaataa amantiin aadaa Oromoo itti ilaalu fi amantii maddi isaa ummata Kuush ta’uu qorannoo irratti hundaahudhaann dhiyeessan, dhaggeeffadhaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s