Amantii fi Oromummaa

Dr. Bantii Ujuluu Teessoo akkaataa amantii addunyaa itti dhufe, akkaataa amantiin aadaa Oromoo itti ilaalu fi amantii maddi isaa ummata Kuush ta’uu qorannoo irratti hundaahudhaann dhiyeessan, dhaggeeffadhaa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%%footer%%