Haleellan rookkettii magaala Bahir Dar fi Gondar

Halkan gara sa’aa torbaa keessa akka sa’aatii naannaa sanii gaafa Sadaasa 20 bara 2020 haleella rookkettii magaalota Bahir Dar fi Gondar irratti gaggeeffame.

Jiraattonni naannaa sanii akka himanitti haleellaa sadi Magaala Bahir Dar iratti yoo raawwatamu kan Gondar baayinni isaa hinbeekkamne.

Haleellan rookkeettii kuni yeroo lammessof yoo ta’u kan miilana cimaaf miidhaa dhaqqabsuutu himamaa. Gama mediyaa mootummaa N Amaaratiin miidhaa isaa xiqqeessanii himu.

Torbee kana keessa Magaalan Maqalee boombidhaan tumamuun ishii niyaadatama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s