Siyaasa maatii qabsaa’otaa dararuu, toftaa hamaa mootummaan jalqabe

Eenyumtuu fira qaba. Firri nama tokkoo yookan yakka mootummaan hojjetu kana mormaa jira yookanimmoo mootummaadhaf ergamee ummata dararaa jira. Gaafa gocha nama tokkootif maatin dararamuu jalqabe hunda biraa gahuuf deema. Akkuma odeeffannoon Oromiyaa kutaalee gara ....

Continue reading

Itiyophiyaan Tigray mo’anne yeroo jedhutti Sudan Gondar qabachaa jirti.

Torbeewwan darban keessa waraanni Sudaan daangaa Itiyophiyaa seenuu isaa gabaafamaa ture. Aljazeeran akka gabaasetti waraanni Sudaan daangaa Itiyophiyaa cabsee seenee ture. Yeroo ammaa akka haaratti waraanni Sudan karaa Gondariin seenaa qabeenya guddaa kan saamerra karaa ....

Continue reading
%%footer%%