Itiyophiyaan Tigray mo’anne yeroo jedhutti Sudan Gondar qabachaa jirti.

Torbeewwan darban keessa waraanni Sudaan daangaa Itiyophiyaa seenuu isaa gabaafamaa ture. Aljazeeran akka gabaasetti waraanni Sudaan daangaa Itiyophiyaa cabsee seenee ture.

Yeroo ammaa akka haaratti waraanni Sudan karaa Gondariin seenaa qabeenya guddaa kan saamerra karaa Matammaatin daandii boba’aan Sudaanirraa gara Itiyophiyaa seenun cufeera.

Haala kanarratti mootummaan Iityophiyaa kan homaa hindubbatin yoo ta’u milishaan MN Amaaraa iristii deebifna jedhee naannoo Tigray weeraree amma gara Benishangul fi Oromiyaa cehutti jira.

MN Amaaraatis waayee Sudan daangaa cabsite kana dubbachuu irraa of qusatee jiraa. Dursa hojii ofii Finfinnee weeraruu godhaniiru. Kunis waajira mediyaa Amaaraa dabalatee waajiroota hedduu Bahir Dar irraa gara Finfinnee kan jijjiiran yoo ta’u qabeenya harka warra Tigray ture akkuma jirutti saamaa jiru. Dhalata Tigray kan ta’e Finfinnee keessatti manneen gandaa keessaa baafamanii dhalataa Amaaratiif kennaa jiru.

Akkuma Ertiraan Naannoo Tigray hedduu too’achuudhan qabeenya saamaa jirtu Sudanis gama ishiitin Gondar saamaa jirti.

Paartiin Badhaadhinaa Naannoo Amaaraa Abiy Ahmed akka aangoo gadhiisu gaafachaa jiraachun himamaa jira.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%%footer%%