Badhaasa Dargaggoo hojii boonsaa hojjetaniif kenname

Badhaasa GUMIIWAAQEFFANNAA  NORWAY Dargaggoo Goobana Siida fi Lammaa Gammachuu bara 2013 hamma bara 2019 barreessitoota waajjira Tokkummaa Abbotii Gadaa Bishooftutti hundeeffammee yeroo turanitti, yeroo qabsoon Oromoo finiinaa ture sanitti Gadaa harca’e deebisanii ijaaruu keessatti Abbootii ....

Continue reading
%%footer%%